Доклади

Доклад във връзка с договор №1 от 09.03.2020г.

Отчет във връзка с дейностите, заложени като предмет на договора:

Настоящият Доклад е във връзка с изпълнение на дейност„Обучение на рибари и други заети в сектор рибарство по опазване и възстановяването на морските екосистеми и по съответни алтернативни дейности, като екотуризъм в зони от Натура 2000 и МЗТ“ по проект №: BG14MFOP001-1.006-0003, „Пази морето – бъди Море“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Процедура BG14MFOP001-1.006 – Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.

Можете да видите целия доклад ТУК! (pdf)

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *